Logo lunchcafe extra wit

Welkom! Wilt u graag een tafel reserveren? Bel dan 0485-799826
b.g.g. 06-17830793

Over ons

Bij ons is plaats voor lunch, maar ook voor kleine recepties en feestjes. Ook voor een vergadering (maximaal 50 personen) met kleine catering kunt u bij ons terecht. Wij verzorgen ook de kleine catering bij u aan huis. Uiteraard wel even van tevoren reserveren.

Onze medewerkers bestaan voor een gedeelte uit mensen met een lichte  verstandelijke beperking en zij worden begeleid door onze vaste krachten. Zij werken in de bediening en ook helpen ze mee in de keuken. Door hen een zinvolle en leuke dagbesteding te bieden komen zij in een werkritme en doen werkervaring op. Daarnaast bieden wij werk aan mensen die even een zetje nodig hebben om (weer) mee te kunnen in het gewone arbeidsproces. De horeca heeft grote behoefte aan gemotiveerd en klantvriendelijk personeel en op deze manier bieden deze medewerkers de kans om te ‘proeven’ of een baan in de horeca iets voor hen is.

Bij ons is plaats voor lunch, maar ook voor kleine recepties en feestjes. Ook voor een vergadering (maximaal 50 personen) met kleine catering kunt u bij ons terecht. Wij verzorgen ook de kleine catering bij u aan huis. Uiteraard wel even van tevoren reserveren.

Onze medewerkers bestaan voor een gedeelte uit mensen met een lichte  verstandelijke beperking en zij worden begeleid door onze vaste krachten. Zij werken in de bediening en ook helpen ze mee in de keuken. Door hen een zinvolle en leuke dagbesteding te bieden komen zij in een werkritme en doen werkervaring op. Daarnaast bieden wij werk aan mensen die even een zetje nodig hebben om (weer) mee te kunnen in het gewone arbeidsproces. De horeca heeft grote behoefte aan gemotiveerd en klantvriendelijk personeel en op deze manier bieden deze medewerkers de kans om te ‘proeven’ of een baan in de horeca iets voor hen is.

Marius van den Hoogen was in het verleden directeur bij zorginstelling Dichterbij en is tegenwoordig eigenaar van eXtra welzijn en zorg diensten bv.
Sjaak Lenkens heeft jarenlange werkervaring als manager dagbesteding bij Dichterbij en ook de derde initiatiefnemer Bart Bardoel heeft een zorgachtergrond en heeft een dagbestedingsplaats in Gennep. Bart faciliteert en zorgt voor de praktische uitvoering zoals aankleding en inrichting. Belangrijk is ook de horeca-expertise van Piet Beuming; hij heeft voorheen gewerkt als hoofd keuken van Dichterbij.
Er is gekozen voor Gennep omdat de regio is bekend met mensen met een beperking. Dat is zo gegroeid omdat hier vroeger de zorginstellingen Augustinusstichting en Maria Roepaan waren gevestigd. Nog altijd zijn mensen met een beperking onderdeel van de lokale gemeenschap.
Met lunchcafé eXtra willen wij, naast dagbesteding en aangepast werk, stageplekken verzorgen voor leerlingen uit het speciaal onderwijs.

Ga naar de inhoud